NEOmokykla
START doing it NOW!


Apie mus

NEOmokykla - Viešoji įstaiga „Menų faktorius“ - ne pelno organizacija, juridinis asmuo, turinti komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais ir savo įstatais.  

VšI “Menų faktorius”  pagrindinės veiklos tikslai yra:  

  • Įgyvendinti ir plėtoti naujas mokslo, švietimo ir mokymo formos, supažindinti su geriausia mokymo ir auklėjimo metodika;
  • Vykdyti, kurti ir remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas;
  • Ugdyti, remti, palaikyti ir skatinti individualias ir grupines iniciatyvas, nukreiptas į kultūros ir švietimo atgimimą;
  • Organizuoti, stiprinti ir remti kultūrinius pramoginius renginius;
  • Skatinti sąmoningos demokratijos vystymąsi, kelti žmonių dvasinį ir kultūrinį lygį;
  • Palaikyti ryšius su švietimo, kultūros organizacijomis ir institucijomis.


 

NEOmokykla - tai:

  • Draugiški, pagarbūs santykiai su studentais ir pačios moderniausios metodikos, kurių dėka mokymas tampa    įdomus, pažintinis ir komfortabilus.
  • Glaudus bendravimas su techniniai raštingais dėstytojais, mokančiais suprantamai perteikti mokytojo dalyko turinį studentams.
  • Psichologijos išmanymas ir pedagoginė patirtis leidžia dėstytojams taikyti atitinkamus mokymo metodus kiekvieno  amžiaus grupėje.
  • Nepertraukiamas tobulėjimas, kryptingumas į ateitį ir kartu – pagarba pagrindams.