NEOmokykla
START doing it NOW!

Testavimo sistema INFOTESTAStai profesionali testavimo proceso automatizavimo ir rezultatų apdorojimo priemonė, skirta plačiam užduočių spektrui:  

 • Mokinių ir studentų žinių tikrinimas ir kontrolė.  
 • Darbuotojų profesinio lygio nustatymas, personalo vertinimas (HR).  
 • Pasirengimas egzaminams ir atestacijoms.  
 • Psichologinis testavimas.  
 • Apklausų, olimpiadų, konkursų organizavimas ir vedimas.   


Funkcionalumo galimybės:

 •  Testavimo sistema įdiegiama pagrindiniame kompiuteryje (testavimo serveryje) naudojant diegimo paketą.  
 • Sistema gali veikti ir izoliuotame kompiuteryje, ir vietiniame tinkle ar internete. 
 • Testavimo centrą galima įdiegti Jūsų kompiuteryje arba mūsų internetinių serverių debesyje. 
 • Visi duomenys centralizuotai saugomi sistemos duomenų bazėje. 
 • Administratoriai dirba per kliento programą.  
 • Administratoriaus (mokytojų) funkcijos:  

o     Tekstų kūrimas ir redagavimas;
o     Vartotojų bazės valdymas;
o     Testų priskyrimas vartotojams;
o     Testavimas;
o     Rezultatų peržiūra;
o     Ataskaitų sudarymas ir statistikos analizė.

 • Vienu metu gali dirbti neribojamas skirtingų kompiuterių administratorių (mokytojų) skaičius.  
 • Vartotojai dirba naudodami interneto naršykles („Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Internet Explorer“, „Safari“ ir kitas). Naršyti galima ir mobiliuosiuose įrenginiuose (interaktyvi sąsaja).  
 • Vartotojo funkcijos:  

o     Registravimas ir autorizavimas;
o     Testo parinkimas;
o     Testo atlikimas;
o     Rezultatų ir klaidų peržiūra.

 • Sistemoje įdiegta daugiakalbė žiniatinklio vartotojo sąsaja su visų kalbų simboliais („Unicode“).  
 • Palaikoma integracija su „Active Directory“ arba bet kurios organizacijos informacine sistema.  

Išsamios funkcionalumo galimybės

1.      Testai:

 • Testų skaičius neribotas.  
 • Testai atliekami daugiapakopėje laisvai pasirenkamos struktūros hierarchijoje.  
 • Įtaisytas testų redaktorius.  
 • Testų valdymo funkcijos:  

o       pridėjimas / redagavimas / ištrynimas;
o       perkėlimas į kitas grupes;
o       paieška;
o       kopijavimas;
o       blokavimas / atblokavimas;
o       slaptažodžio apsauga redagavimui;
o       administratorių prieigos teisių diferencijavimas.

 • Testų perkėlimas / atsisiuntimas (failai *.itest formatu).  
 • Testo popierinės versijos su atsakymais išleidimas (su galimybe spausdinti ar perkelti į „Word“).  
 • Be kompiuterių naudojamų testų blankų išleidimas. Norint greitai patikrinti atsakymus, galima naudoti automatinio atsitiktinių testų variantų ir jų raktų generavimo nustatymus. 
 • Testų statistikos peržiūra (pagal klausimų taškus ir klausimų grupes, pagal skales, padalas, atsakymus).
 • Statistikos perkėlimas į „Excel“.   

2.      Vartotojai:

 • Vartotojų skaičius neribotas.  
 • Vartotojų tvarkymas daugialypėje laisvos struktūros hierarchijoje.  
 • Vartotojus gali pridėti administratorius arba jie patys gali užsiregistruoti per žiniatinklio sąsają (jeigu to nedraudžia administratorius). 
 • Vartotojų importas iš TXT/Excel failų, palaikant hierarchijas ir automatinį vartotojo vardų ir slaptažodžių generavimą.  
 • Vartotojų eksportavimas atgaliniu suderintu formatu į TXT/Excel.  
 • Automatinio vartotojų iš išorinių šaltinių sinchronizavimo su INFOTESTO duomenų baze mechanizmai: 

su „Microsoft Active Directory“ (AD) katalogų paslauga;  
su laisvos informacinės sistemos ar organizacijos duomenų baze.  

 • Sklandus „Active Directory“ vartotojų domeno autorizavimas (vartotojai automatiškai prisijungia prie INFOTESTO savo OS paskyroje, naršyklėje neįvedę vartotojo vardo ir slaptažodžio).  
 • Trečiosios šalies autentifikavimo paslaugos prijungimas (vartotojams nebūtina įvesti INFOTESTO slaptažodžio, užtenka naudoti autorizacijos duomenų patikrinimą informacinėje sistemoje – vieną prisijungimo vardą/slaptažodį). 
 • Vartotojų prisijungimo varde, varde ir pavardėje bei slaptažodyje gali būti specialių nacionalinių simbolių („Unicode“). Prisijungti galima bet kuriame registre (pavyzdžiui, JonasII“).  
 • Galimybė sukurti savavališkus papildomus domenų laukus (pavyzdžiui, el. paštas, telefonas, pareigos, lytis, amžius, įskaitų knygelės numeris ir kt.).  
 • Vartotojų valdymo funkcijos:  

o  prijungimas / redagavimas / ištrynimas;  
o  perkėlimas į kitas grupes;  
o  paieška;  
o  blokavimas / atblokavimas;  
o  įvykių žurnalo peržiūra;  
o  administratorių prieigos teisių diferencijavimas.  

 • El. pašto pranešimų siuntimas vartotojams ir vartotojų grupėms.  
 • Ataskaitų apie vartotojus kūrimas (su galimybe spausdinti ar perkelti į „Word“).     

3.      Testų redaktorius:

 • Testo tipai:

žinių kontrolė;
mokymai;
apklausa.

 • Klausimų skaičius neribojamas.  
 • Testo klausimų pateikimas daugiapakopėje laisvos struktūros hierarchijoje.  
 • Klausimų tipai:  
 • Vieno atsakymo varianto pasirinkimas;  
 • Kelių atsakymo variantų pasirinkimas;  
 • Atsakymo įvedimas klaviatūra;  
 • Atitikties nustatymas;  
 • Išdėstymas norima tvarka.  
 • Klaviatūra atsakymą įvedančių klausimų potipiai:  

įvedimas skaitmenimis – palyginimas su etalonu arba skaičiaus priklausomybės tam tikram diapazonui nustatymas;  
įvedimas tekstu – palyginimas su etalonu arba patikrinimas, ar jis atitinka „Perl“ reguliariąją išraišką;  
„esė“ – išsamus teksto atsakymas, kurį patikrina ir įvertina administratorius (vartotojui suteikiamas leidimas pridėti failų priedus).  

 • Naršyklės nustatymai:  

draudimas praleisti klausimus;  
draudimas grįžti prie užduotų klausimų;  
draudimas baigti testavimą, kol bus atsakyta į visus klausimus.  

 • Testavimo laiko apribojimas.  
 • Kiekvienai klausimų grupei yra įdiegti sumaišymo ir atsitiktinės atrankos nustatymai, atliekant testą suteikiantys daug galimybių automatiškai sugeneruoti testų variantus. 
 • Visų ar kai kurių klausimų atsakymų variantų sumaišymas atsitiktine tvarka.  
 • Visų tipų klausimų atsisiuntimas iš tekstinių failų (TXT).  
 • „Pranešimų“ objektai su laisvu turiniu.  
 • „Paaiškinimų“ objektai, kurie gali būti rodomi atsižvelgiant į nurodytus nustatymus:  

paspaudus mygtuką „Paaiškinimas“;  
esant neteisingam atsakymui;  
kai po testavimo pabaigos peržiūrimi rezultatai.  

 • Neribotas vertinimo skalių skaičiaus nustatymas vienam testui.  
 • Laisvas kiekvienos skalės taškų skaičiavimo formulės nustatymas su galimybe formulėje pakeisti klausimų ir klausimų grupių taškus, o sudėtingiems testams automatizuoti naudoti aritmetines operacijas, matematines funkcijas, sąlyginius operatorius ir programavimo elementus. 
 • Laisvas kiekvienos skalės (įvertinimo) padalijimas padalomis.  
 • Laisvas rezultatų rodmenų, rodomų vartotojui baigus testą, nustatymas.  
 • Galimybė įterpti bet kuriuos rezultatų rodmenis, gautus apskaičiuojant vertinimo skales. 
 • Testų redaktoriaus darbas su keliais testais vienu metu.  
 • Klausimų ir klausimų grupių kopijavimas iš vieno testo į kitą. 
 • Galingas teksto procesorius, kuris skirtas:  

laisvam teksto formatavimui;  
suformatuoto teksto įterpimui iš „Word“ dokumentų;  
vaizdų įterpimui (BMP, JPEG, PNG, ICO, TIFF, WMF, EMF);  
animacinių GIF vaizdų įterpimui;  
laisvam HTML ir „ JavaScript“ kodo įterpimui (pavyzdžiui, norint integruoti „YouTube“ vaizdo įrašus);  
lentelių įterpimui;  
laisvam atsisiunčiamų failų priedų įterpimui;  
garso failų įterpimas MP3 formatu su galimybe naudoti įrenginiuose HTML5 / „Flash-grotuvas“  (jeigu naršyklė neturi sąsajos su HTML5, tuomet įrenginyje „Flash-grotuvas“);  
vaizdo failų įterpimas MP4 (H.264/AVC) arba FLV (H.263) formatu su galimybe naudoti integruotame HTML5/Flash-grotuve (skirtas FLV, arba jeigu naršyklė neturi sąsajos su HTML5, tada „Flash-grotuve“).  

 • Įtaisytas automatinis INFOTESTO vaizdo konverteris iš daugelio skirtingų vaizdo formatų į  MP4 (H.264/AVC).   

4.      Testavimo taisyklės:

 • Taisyklės konkretiems vartotojams priskiria konkrečius testus, kartu nustatydamos testavimo tvarkaraščio testų bandymų skaičiaus ribas. 
 • Taisyklių skaičius neribojamas.  
 • Taisyklės taikomos daugiapakopėje laisvos struktūros hierarchijoje.  
 • Taisyklių valdymo funkcijos:  

prijungimas / redagavimas / ištrynimas;  
perkėlimas į kitas grupes;  
paieška;  
blokavimas / atblokavimas (tarp jų ir taisyklių grupių);  
administratorių prieigos teisių diferencijavimas.  

 • Kiekvienai taisyklei nustatomas testavimo tvarkaraštis:  

vienkartinis (nuo data1., laikas1 iki data2., laikas2);  
kiekvieną dieną (nuo laikas1 iki laikas2);  
kas savaitę (Pr/A/T/K/Pn/Š/S nuo laikas1 iki laikas2).  

 • Kiekvienai taisyklei galima nustatyti testavimo bandymų skaičių (visam laikui arba nustatytam laiko intervalui).  
 • Analitinė ataskaita „Taisyklės žiniaraštis“ (eilutės atitinka vartotojus, stulpeliai – testus, jų sankirtos – rezultatus).   

5.      Rezultatai:

 • Rezultatų skaičius neribojamas.  
 • Galinga rezultatų išvesties lentelė leidžia:  

rūšiuoti įrašus;  
atlikti daugiapakopį įrašų skirstymą (pagal pasirinktus stulpelius);  
atlikti įrašų filtravimą (atranką) sudėtingomis sąlygomis;  
atlikti visos lentelės arba pasirinktų įrašų perkėlimą į failą („Excel“, HTML, XML, TXT formatai);  
atlikti įrašų paieškos lentelėje funkciją;  
atlikti perkeliamų stulpelių nustatymą (vardas, pavardė, vartotojo vardas, grupė, IP adresas, naršyklė, pastabos, testo pavadinimas, sudarytojas, testavimo data, trukmė, baigimo laikas, būsena [testavimas / baigtas / atšauktas / nutrauktas / tikrinamas / klaida], taškai, maksimalus taškų skaičius, procentai, vertė ir rezultatas pagrindinėje rezultatų skalėje).  

 • Testavimo protokolo peržiūra, jame yra:  

bendra informacija (apie vartotoją, testavimą ir rezultatus);  
išsami informacija apie vartotojo atliktą testą, apimanti visus derinius ir atsitiktinius pavyzdžius, taip pat vartotojo atsakymus į kiekvieną klausimą.  

 • Ataskaitų kūrimas (su galimybe spausdinti ar perkelti į „Word“):  

rezultatų ataskaita;  
vartotojo ataskaita;  
bendroji rezultatų ataskaita.  

 • Dokumentų antraštės ir poraštės profilių nustatymas (dokumento pradžios ir pabaigos šablonai).  
 • Atsakymų lentelės (atsakymų matricos) ir atsitiktinės rezultatų atrankos statistikos peržiūra (klausimų ir klausimų grupių taškų, skalių, padalų, atsakymų statistika) su galimybe perkelti visus duomenis į „Excel“.  
 • Analitinis įrankis „Žiniaraščio santrauka“ leidžia sukurti rezultatų ataskaitas, pagrįstas atsitiktinai parinktais testais ir vartotojais. Lentelės eilutės atitinka vartotojus, stulpeliai – testus, o sankirtoje pasirinktinai gali būti rodoma: testo data, pagrindinės testavimo ir papildomų skalių rezultatai. Esama galimybių perkelti į „ Excel“.  
 • Rezultatų archyvas (leidžia paslėpti senus ir neaktualius rezultatų lentelės duomenis).  

INFOTESTAS sistemos privalumai

1. Platus pritaikymo spektras

Testų kūrimo ir testavimo programa INFOTESTAS idealiai tinka testuoti mokinius (moksleivius ir studentus stojamiesiems egzaminams, įskaitoms, sesijoms, nuotoliniam mokymui), taip pat testuoti darbuotojus bei visą personalą, priimant į darbą (HR), atliekant psichologinius testus, apklausas, atestacijas, papildomą profesinį mokymą.  

2. Lengvas sistemos įdiegimas bet kuriame kompiuteryje

INFOTESTO testavimo programa yra serverinės ir programinės įrangos kompleksas, apimantis duomenų bazių valdymo sistemą, žiniatinklio serverį, duomenų talpyklas apkrovos reguliavimo priemones, administratoriaus ir vartotojo sąsajas. Nepaisant to, sistemos komponentų diegimas ir konfigūravimas atliekamas automatiškai, naudojant diegimo paketą. Norint įdiegti testavimo sistemą serveryje ar namų kompiuteryje, nereikia jokių specialių žinių apie serverio ar operacinės sistemos administravimą.   

3. Galimybė paleisti testavimo sistemą interneto serverių debesyje

Jeigu norite, kad testavimo centras būtų prieinamas internetu, turėtų galingą ryšio kanalą, dirbtų visą parą ir nuolat, on-line, testavimo paslaugos (svetainės, platformos) būdu, tačiau neturite galimybės organizuoti tokio serverio darbo, Jūsų testavimo centrą mes galime įdiegti mūsų interneto serverių debesyje (už abonentinį mokestį). Abonentinis mokestis reikalingas tik tada, kai sistema yra mūsų debesyje. Jeigu sistema bus įdiegta Jūsų kompiuteryje, nereikia mokėti jokio nuolatinio mokesčio. Testavimo sistemą kartu su duomenų baze Jūs galite bet kada perkelti į bet kurį savo kompiuterį arba atvirkščiai – iš savo kompiuterio į debesį. Taigi šis sprendimas yra labai lankstus.    

4. Galinga administravimo sąsaja

Mes pasirūpinome, kad administratoriams būtų patogu dirbti, todėl visos INFOTESTO testavimo sistemos administravimo galimybės teikiamos naudojant galingą kliento programos sąsają, į kurią įeina šie moduliai: Testai, Testų redaktorius, Vartotojai, Taisyklės, Serveris, Rezultatai, Ataskaitos, Statistika. Daugelyje kitų pavyzdinių testavimo sistemų šios galimybės išbarstytos skirtingose programose, tai sukelia tam tikrų nepatogumų, būtinybę dažnai jas keisti. INFOTESTE visos funkcijos visada po ranka. Dirbant su sistema, administratorius neprivalo būti prie kompiuterio, kuriame įdiegtas testavimo serveris. Naudodami administravimo programą galite nuotoliniu būdu prisijungti prie serverio per vietinį tinklą ar internetą. Kliento administratorius nereikalauja diegimo, ir jį galima nešioti su savimi (pavyzdžiui, USB atmintinėje). Jeigu vienas administratorius atliks kokius nors duomenų bazės pakeitimus (pavyzdžiui, sukurs naują testą), jie nedelsiant bus rodomi kitiems administratoriams (duomenys bus iškart sinchronizuojami). Kiekvienas administratorius gali turėti savo paskyrą (unikalų vartotojo vardą ir slaptažodį).      

5. Centralizuotas duomenų ir žiniatinklio vartotojų sąsajų saugojimas

Testavimo serveris įdiegtas viename iš tinklo kompiuterių arba veikia debesyje. Visi duomenys saugomi centralizuotai serveryje, valdomame galingos duomenų bazės valdymo sistemos. Be to, įdiegiamas žiniatinklio serveris, kuris vartotojams suteikia žiniatinklio sąsają darbui, kuriam nereikia įdiegti specialios testavimo programos kiekviename kompiuteryje, tai yra pakanka turėti vieną iš interneto naršyklių („Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Internet Explorer“, „Safari“ ir kt.). Prireikus atnaujinti bet kokius duomenis ar pačią testavimo sistemą, šiuos veiksmus reikia atlikti tik serveryje. Informacinės sistemos diegimo ir administravimo požiūriu ši schema yra patogiausia.    

6. Sistemos saugumas ir duomenų privatumas

Testavimo programos INFOTESTAS prieinamumas tinkle lėmė keletą reikalavimų, užtikrinančių darbo tinkle saugumą, todėl buvo įdiegtos šios prieigos ribojimo priemonės: administratorių apskaitos įrašų tvarkymas, administratorių prieigos prie duomenų bazės ir programos funkcijų diferenciacijos priemonės, slaptažodžių įvedimas testų atidarymui ir atsisiuntimui / perkėlimui, perkeltų testų šifravimas, prieigos prie serverio ribojimas pagal IP adresus ir jų diapazonus, HTTPS srauto šifravimas ir kitos saugumo priemonės. Įdiegtas vartotojų ir administratorių veiksmų žurnalas. Jeigu Jūsų įstaigoje keliami aukšti reikalavimai duomenų privatumui, sistemą galite diegti ne mūsų debesyje, o savo serveryje, taigi niekas, išskyrus Jus, negalės pasiekti slaptų duomenų.      

7. Hierarchinis testų ir vartotojų grupavimas, testavimo taisyklės

Testavimo programoje INFOTESTAS testai ir vartotojai gali būti saugomi laisvai kuriamose bet kokios apimties hierarchinėse struktūrose. Taigi testai gali būti grupuojami pagal prasmę, o, pavyzdžiui, vartotojai – pagal fakultetą, kursą ir grupes (švietimo įstaigos), pagal klases (mokyklos), filialus ir padalinius (įmonės, organizacijos) ir kt. Administratoriui savarankiškai įvedant visus vartotojus į duomenų bazę, gali būti naudojamas vartotojų perkėlimo iš TXT / Excel failų mechanizmas, palaikantis hierarchijas ir funkcijas, kad automatiškai generuotų prisijungimus ir slaptažodžius (galima įkelti vardų, pavardžių sąrašą ir išeinat gauti prisijungimo duomenis bei slaptažodžius). Testavimo taisyklių mechanizmas leidžia vartotojams ar vartotojų grupėms priskirti konkrečius testus ar testų grupes, kuriuos jiems galima bus laikyti. Pavyzdžiui, testavimo taisyklės gali būti naudojamos norint nurodyti, kad ketvirtojo kurso studentai gali naudotis tik ketvirtojo kurso testais. Kiekvienai taisyklei galima nustatyti tvarkaraštį ir testavimo bandymų skaičiaus ribą.     

8. Didelės testų redaktoriaus galimybės ir galingas tekstų procesorius

Testų kūrimo programoje INFOTESTAS kiekvienam testui galima suteikti įvairius nustatymus: testo tipą, naršymo tarp klausimų parametrus, testavimo laiko apribojimą, klausimų ir atsakymų sumaišymą ir daugelį kitų. Testas palaiko 5 tipų klausimus. Kiekvienas klausimo tipas turi savo individualius nustatymus. Programoje įdiegta priemonė visų tipų klausimams atsisiųsti iš labai paprasto formato tekstinių failų. Testo redaktoriuje įmontuotas teksto procesorius leidžia bet kokiu būdu formatuoti tekstą, įterpti grafinius vaizdus ir lenteles, taip pat duomenis iš įvairių failų formatų, tarp jų vaizdo ir garso failus.    

9. Kelių rezultatų skalių nustatymas vienam testui ir taškų skaičiavimo formulių įvedimo mechanizmas 

Testų kūrimo programa INFOTESTAS turi unikalių galimybių, kurių neįdiegta nė viename testavimo produkte. Prie jų priskiriama galimybė kelias vertinimo skales nustatyti vienam testui įdiegiant laisvą taškų apskaičiavimo formulių įvedimą kiekvienai skalei su klausimų ir klausimų grupių taškų pakeitimo funkcijomis, panaudojant aritmetines operacijas, matematines funkcijas ir sąlyginį operatorių. Taigi įmanoma automatizuoti sudėtingus psichologinius testus, o žinių patikros testuose gana paprasta (be programavimo scenarijaus) įvertinti ne tik visą testą, bet ir atskirai bet kuriuos klausimus ar klausimų grupes. Atliekant vieną testą galima automatizuoti kelis testus vienu metu, padaryti bendras ir dalines išvadas. Vertinimo skalių rezultatus galima įterpti į redaguojamą rezultatų kortelę, kuri parodoma vartotojams užbaigus testavimą. Jūs patys galite nustatyti, kurie rezultatų duomenys turėtų būti rodomi vartotojui užbaigus testavimą, o kurie duomenys turėtų būti palikti tik administratoriui.   

10. Hierarchinis testų klausimų grupavimas

Kita testų kūrimo ir testavimo programos INFOTESTAS ypatybė – daugiapakopis hierarchinis klausimų grupavimas. Klausimų grupių naudojimo tikslingumą lemia keli pranašumai:   

·        Patogumas grupuoti klausimus testo redaktoriuje pagal užduotis, temas ir kt. Jeigu testo klausimai rodomi viename linijiniame sąraše, gana sunku naršyti ir suprasti, kuris klausimas su kuo susijęs.

·        Galimybė pateikti atskirus kiekvienos grupės nustatymus (įterptų elementų maišymas arba atsitiktinis pasirinkimas).

·        Taškų naudojimas klausimų grupėms nustatant skalių vertinimo formules (pavyzdžiui, galima lengvai įvesti atskirus įvertinimus grupėms už „1 užduotį“, „2 užduotį“ ir t.t.). 

·        Peržiūrėdamas rezultatą ar rezultato ataskaitą, administratorius gali matyti vaizdinę informaciją apie tai, kiek taškų surinko kiekviena atskira grupė, ir padaryti atitinkamas išvadas (pavyzdžiui, „studentas blogai atliko „Logaritmų“ temos užduotis). 

·        Rezultatų ataskaitos statistinė analizė (pavyzdžiui, „dauguma šios grupės studentų blogai atliko „Integralų“ temos užduotis).

11. Automatinis testų variantų kūrimas

INFOTESTO testavimo programoje atsitiktinių testo variantų generavimo galimybės neapsiriboja vien testo klausimų ir jų atsakymų variantų sumaišymu. Kadangi INFOTESTAS įgyvendina daugiapakopį hierarchinį klausimų grupavimą su galimybe nustatyti įterptųjų elementų pasirinkimo tvarką ir atsitiktinai įterpti juos kiekvienai grupei, automatinis testų variantų kūrimas tampa labai lankstus. Pavyzdžiui, užsienio kalbos egzamino teste reikia laikytis skyrių „Žodynas“, „Gramatika“ ir „Darbas su tekstu“ nuoseklumo, kiekvieno skyriaus viduje yra užduočių (klausimų grupių), kurios pateikiamos atsitiktine tvarka, o kiekviena šių užduočių turi klausimų banką, iš kurio atsitiktinai, kiekvienai užduočiai atskirai, parenkamas tam tikras klausimų skaičius. Štai tokias ir kitas sudėtingas testų kūrimo taisykles gana lengvai ir intuityviai įgyvendina INFOTESTO testų redaktorius.      .  

12. Testo formų ir testų su atsakymais spausdinimas ir perkėlimas

Testų sudarymo programoje INFOTESTAS įdiegtas įrankis, skirtas dirbti su dokumentais, kuris leidžia generuoti testo formas (kurti testus popieriuje), įskaitant ir automatinio variantų generavimo taisykles. Šis įrankis naudingas, kai žinių patikrinimas ar apklausa atliekama nenaudojant kompiuterių. Kiekvienai atsitiktinei parinkčiai pateikiamas testas su teisingais atsakymais arba išvesties patikrinimo raktais, kuriuos naudodamas mokytojas gali greitai patikrinti testo atsakymus. Šiuos dokumentus galima perkelti į spausdintuvą spausdinti arba išsaugoti „Word“ faile.  

13. Testavimo protokolų ir ataskaitų spausdinimas ir perkėlimas

Mokinių, studentų ir darbuotojų testavimo ataskaitos surenkamos į „kietąją laikmeną“ siekiant turėti įrodymą iškilus ginčams, norint paskelbti testavimo duomenis arba juos perduoti. Testavimo ataskaitos gali būti įvairios (pavyzdžiui, trumpa / išsami su teisingais atsakymais arba tik klaidomis, su / be etaloninių atsakymų ir kt.). „Bendrosiose ataskaitose“ pateikiami duomenys apie kelis testavimo rezultatus (pavyzdžiui, apie konkrečią moksleivių ar darbuotojų grupę, norint juos perduoti grupės vadovui). Galima kurti ir konkrečių vartotojų ataskaitas. Visų rūšių ataskaitas galima atsispausdinti arba ir išsaugoti „Word“ faile.   

14. Testų statistika ir jų perkėlimas į „Excel“

Kiekvienas testas turi statistinių duomenų lenteles (pagal klausimų taškus ir klausimų grupes, skales, padalas, atsakymus). Kartu galima gauti statistinius duomenis apie pasirinktus rezultatus (pavyzdžiui, konkrečios mokinių ar darbuotojų grupės testų rezultatus). Gautas lenteles galima analizuoti pačioje INFOTESTO programoje arba įrašyti į „Excel“ failą (pavyzdžiui, saugoti ar papildomai analizuoti naudojant formules ir kitas plačias „Excel“ galimybes).  

15. Informacinis modulis

Informacinis modulis vartotojams leidžia interneto sąsajoje rodyti informacijos puslapius, kuriuos galima laisvai susisteminti. Ši priemonė naudojama skelbimams, naujienoms, mokomajai ir metodinei medžiagai, testų tvarkaraščiams, pareiškimams, mokymo kursų formavimui vartotojams rodyti. Informacinius puslapius galima bet kaip suformatuoti, įterpti į juos grafinius vaizdus, garso ir vaizdo failus, kartu įkelti kitus laisvai pasirinktus failus su galimybe juos atsisiųsti vartotojams (galima sukurti failų talpyklą su neribotu failų skaičiumi). Informacinis modulis atlieka vartotojų prieigos teisių atskyrimo priežiūrą (pavyzdžiui, vienam vartotojui gali būti priskirta tam tikra informacija ir mokymo medžiaga, o kitam vartotojui – kita).   

16. Sistemos reikalavimai

Serverio ir kliento administratoriaus darbui reikalinga Windows XP / Vista / Server (2003, 2008, 2012, 2016, 2019) / 7 / 8 / 10. Darbui su serveriu „Linux“ arba  „OS X“ reikalinga virtuali mašina. Kad vartotojai galėtų dirbti, jiems reikia tinklo ryšio su serveriu ir vienos iš šių naršyklių: „ Google Chrome 6+“, „Mozilla Firefox 9+“, „Opera 12+“, „Internet Explorer 8+“, „Safari 5+“.

Veikiantis INFOTESTO serveris sunaudoja iki 200 MB RAM (su administratoriaus klientu – iki 300 MB RAM). Kai vartotojai dirba, atminties sąnaudos padidėja (maksimali apkrova iki 2 GB RAM).  

Rekomenduojama minimali „Windows Server 2016“ konfigūracija:

-             10-50 vienu metu naudojančių vartotojų: 2x2.2 GHz, 2 GB RAM, HDD 20 GB;

-             100-200 vienu metu naudojančių vartotojų: 2x2.2 GHz, 3 GB RAM, HDD/SSD 20 GB;

-             500-1000 vienu metu naudojančių vartotojų: 2x3.3 GHz, 4 GB RAM, SSD 20 GB ir daugiau.  

17. Licencijos kaina

Dviejų tipų licencijos:

 1. Akademinė METINĖ (terminuota) – abonentinė

Viena akademinė metinė licencija numato testavimo sistemos veikimą viename serveryje (mūsų internetinių serverių debesyje).

Administratorių (mokytojų) darbo vietų skaičius neribojamas.

Maksimalus vienu metu testuojamų vartotojų (prisijungimų) skaičius – iki 3000.

Licencijos kaina:

Vienam moksleiviui – 5 Eur. / mokslo metai

Vienam mokytojui - 10 Eur. / mokslo metai

Personalo apmokymai (seminaras/webinaras) – 500 Eur. 

Licencija suteikia teisę produktą naudoti ribotą laiką (mokslo metai) su galimybe tomis pačiomis sąligomis sutartį pratęsti.2. Akademinė NUOLATINĖ (neterminuota)

Viena akademinė nuolatinė licencija numato testavimo sistemos veikimą viename serveryje (mūsų internetinių serverių debesyje arba Jūsų serveryje).

Licencijos kaina:

Derybų objektas.

Į kainą įskaičiuota:

 • Programinė įranga („software“);
 • Prijungimas ir sistemos integracija nuomojamame serveryje;
 • Vieno specialisto mokymas (informacinių technologijų mokytojo arba IT inžinieriaus). Apmokytas asmuo galės mokyti mokytojus jūsų mokykloje;
 • WEBinaras VISIEMS jūsų mokyklos mokytojams. WEBinare išsamiai kalbėsime apie sistemą ir išmokysime visus mokytojus naudotis sistema. Visi mokymus išklausę mokytojai gaus kvalifikacijos kėlimo ir žinių apie nuotolinį mokymą įgijimo sertifikatus;
 • Naudojimo vadovas (instrukcija) lietuvių kalba.  
 • Viena licencija numato testavimo sistemos veikimą viename serveryje. 

 • Administratorių (mokytojų) darbo vietų skaičius neribojamas. 

 • Maksimalus vienu metu testuojamų vartotojų (prisijungimų) skaičius – iki 3000. 

 • Licencija suteikia teisę produktą naudoti neribotą laiką.
 • Įsigijus nuolatinę licenciją, Jums amžinai lieka teisė naudoti produktą. Jokio abonentinio mokesčio. Jūsų duomenys amžinai liks su Jumis, niekuomet neprarasite prie jų prieigos. Net jeigu mūsų organizacija nustotų gyvuoti, testavimo sistema galėsite naudotis, kol panorėsite.    

 

Dėmėsio! Mes suteikiame TIK PLATFORMĄ ir atliekame mokytojų bei personalo mokymus. Platformoje nėra parengtos mokomosios medžiagos ir testų. Visą mokomąją medžiagą mokytojai privalės patalpinti savarankiškai. Tai galima atlikti palaipsniui, į procesą įtraukiant ne tik mokytojus, bet ir mokinius (vadovaujant mokytojams).         

Šios sistemos privalumas – jūs gaunate pilnavertį, šiuolaikišką testavimo instrumentą, skirtą organizuoti nuotolinį mokymą, ir dėl to esate nepriklausomi nuo kitų (paslaugų teikėjų).

Tai ilgalaikė ir perspektyviausia investicija!


Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis!