NEOmokykla
START doing it NOW!


Straipsniai/Publikacijos


Grįžti į peržiūrą

2020-01-02

Užsienio kalba ankstyvajame amžiuje (3-6 m. vaikams)

Patarimai mamoms, tėveliams, seneliams, močiutėms, vaikų darželių auklėtojoms, mokytojams – visiems, kas augina ir auklėja mažus vaikus.
Tikimės, kad pateikta informacija bus naudinga tėvams, kurių vaikai (3-6 metų) dalyvauja ikimokyklinio ir parengiamojo ugdymo programose.

Ekspertų ir mokytojų praktikų, turinčių didelę patirtį mokant vaikus užsienio kalbų, informacija.

Mes Jums atskleisime mokymosi paslaptis.

Užsienio kalba ankstyvajame amžiuje

Ar norite, kad Jūsų vaikas išmoktų užsienio kalbos?
Neabejojame, kad atsakėte teigiamai – TAIP. Todėl siūlome šį straipsnį perskaityti iki galo.

Neklausykite tų, kurie skelbia, kad vaikui pirmiausia būtina išmokti savo gimtąją kalbą. Tai klaidinga nuomonė.

Garsai mūsų aplinkoje
Pirmuosius šešis savo gyvenimo mėnesius kūdikis „kalba“ naudodamas 70 skirtingų garsų, kurie sudaro visas pasaulio kalbas.
Teisinga būtų pasakyti, kad vaiko ausys ir smegenys suvokia maksimalų garsų skaičių.
Vėliau jis išmoksta kalbėti naudodamas tik tuos garsus ir žodžius, kuriuos girdi savo aplinkoje, daugiausiai iš savo tėvų. Pirmųjų savo gyvenimo metų pabaigoje kūdikio smegenys praranda sugebėjimą atskirti garsus tų kalbų, kurių jis anksčiau negirdėjo. Štai dėl kokios priežasties vaikus reikia kuo anksčiau supažindinti su skirtingomis kalbomis – žiūrėti vaizdo ir animacinius filmukus, klausytis dainų įvairiomis kalbomis, skaityti jiems pasakas užsienio kalbomis (kad ir ta užsienio kalba, kurią moka tėvai) ir t.t. – tai vėliau palengvins ir padės mokytis kalbų. Vaikui būtina sukurti aplinką iš įvairių kalbų. Tuomet užsienio kalbą jis įsisavins natūraliai ir nevaržomai.
Užsienio kalbos mokymasis labai ankstyvame amžiuje gali stipriai paveikti skaitymo gebėjimų raidą. Apskritai užsienio kalbos mokymasis teigiamai veikia vaiko bendrąjį ir intelektinį vystymąsi. Taip pat įrodyta, kad kuo anksčiau vaikas pradeda mokytis užsienio kalbos ir kuo ilgiau jos mokosi, tuo geresni jo rezultatai mokantis kitų dalykų, tarp jų ir matematikos.
Fonetinių įgūdžių vystymosi tyrimai taip pat patvirtino, kad vaikai, kurie ankstyvame amžiuje girdi kitos (užsienio) kalbos garsus ir intonacijas, lengviau išmoksta ir savo gimtąją kalbą. Šis sugebėjimas atpažinti užsienio kalbos žodžius ir frazes skatina sukaupti dėmesį į savo kalbos garsus, o kartu gerina savo gimtosios kalbos fonetinio suvokimo ir atgaminimo įgūdžius.
Kitaip tariant, vaikai, kurie nuo kūdikystės klausosi ir mokosi užsienio kalbos, labai gerai įsisavina savo gimtąją kalbą ir paprastai nepatiria logopedinių sunkumų.
Vaiko smegenys tarsi kempinė sugeria visus garsus, juos užfiksuoja ir atsimena. Kai tik vaikas pradeda savarankiškai atkurti – bandyti tarti šį garsą, smegenys jam siunčia signalą, teisingai ar neteisingai jis skleidžia šį garsą, kuris anksčiau buvo įrašytas kaip „etalonas“. Todėl vaikai, kurie klausėsi skirtingų užsienio kalbų garsų, žodžių, frazių, ateityje greitai išmoksta taisyklingo tarimo, jų kalba graži ir gramatiškai tobula ir jiems retai prireikia logopedo pagalbos.
Ankstyvoji vaikystė suteikia galimybę mokytis kalbų to net nepastebint. Viena to priežasčių – vaikai galvoja paprasčiau nei suaugusieji. Jie vartoja mažiau žodžių, paprastesnes sakinių struktūras. Jiems netenka vargti stengiantis perteikti savo sudėtingas mintis, abstrakčias įžvalgas pirmiausiai todėl, kad jie to dar negeba. Laikui bėgant jie mokosi reikšti savo sudėtingesnes mintis ir gimtąja, ir antrąja kalbomis.
Ankstyvojoje vaikystėje pradėję mokytis kalbos vaikai gali ramiai žingsniuoti mažais žingsneliais į priekį palengva ir nuosekliai auginti kalbinius įgūdžius.
Ankstyvasis kalbos mokymasis suteikia galimybę vaikams užsiauginti šnekamosios užsienio kalbos įgūdžius be žodynėlių ar žodžių kartojimo.
Taigi šiame globaliame pasaulyje ankstyvas užsienio kalbos mokymasis gali padėti suprasti ir branginti skirtingas kultūras, vertybes ir kitomis kalbomis kalbančius žmones. Dviejų, trijų užsienio kalbų mokėjimas skatina bendrąjį vystymąsi, padeda susikaupti dėmesį, o tai teigiamai veikia tiek gimtosios kalbos, tiek kitų disciplinų studijas.

Vaikai mokosi kitaip nei suaugusieji

Kalbų mokymasis priklauso nuo asmens amžiaus. Suaugusieji dažniausiai kalbos mokosi sąmoningai, analizuodami gramatines konstrukcijas, bandydami suprasti kiekvieną žodį, stengdamiesi kalbėti taisyklingai, jaudinasi dėl klaidų ir pan.
Maži vaikai kalbą įsisavina natūraliai. Ir gimtąją, ir kitas girdimas kalbas jie supranta kaip savo aplinkos dalį. Vaikai yra labai imlūs ir be didelių pastangų gali išmokti dvi, tris, keturias kalbas.
Skirtingai nei suaugusieji, vaikai gali tiksliai imituoti tarimą, lengvai įsiminti žodžius ir gramatines konstrukcijas. Vaikai mokosi kalbų daug greičiau nei suaugusieji.

Kalbos įsisavimo etapai

Maži vaikai užsienio kalbos mokosi panašiai kaip ir gimtosios. Iš pradžių vyrauja „tylusis“ suvokimas, kai vaikai klausosi, girdi ir supranta, apie ką kalba aplinkiniai, tačiau patys dar nekalba, o bendrauja daugiausia judesiais, gestais ir veido išraiška.
Po to vaikai pradeda tarti atskirus žodžius, trumpas frazes, kurias girdi iš aplinkinių. Palaipsniui jie pradeda savarankiškai kurti rišlius sakinius ir laisvai reikšti savo mintis užsienio kalba.

Kuo anksčiau, tuo geriau

Vaikai sėkmingai mokosi dviejų, trijų užsienio kalbų, jei jas nuolat girdi nuo pat gimimo. Tai lengvai vyksta mišriose šeimose, kur tėvai kalba keliomis kalbomis.
Tėvai taip pat gali sukurti tokią aplinką, leisdami vaikams žiūrėti animacinius filmus užsienio kalbomis arba klausytis užsienio atlikėjų dainų.
Specialistai rekomenduoja užsienio kalbos pradėti mokytis kuo anksčiau, nelaukti, kol susiformuos pirmosios kalbos įgūdžiai.
Kuo anksčiau vaikai pradeda mokytis kitų kalbų, tuo lengviau jas įsisavina, nes jie turi įgimtą polinkį kalboms ir be didelių pastangų intuityviai randa įvairių būdų jų išmokti. Vėliau šis įgimtas gebėjimas susilpnėja.

Ką daryti, jei pasitaiko klaidų

Kalbėdami gimtąja ar kita kalba, vaikai dažnai sukuria naujų, toje kalboje nesančių žodžių ar gramatinių formų. Klaidos yra natūrali kalbos supratimo proceso dalis. Vėliau, girdėdami taisyklingas žodžių formas, vaikai jas išmoksta ir perima.
Suaugusiems patartina ramiai reaguoti į vaiko kalbos klaidas, teisingai perfrazuoti jo pasakymą. Nederėtų pabrėžti, kad vaikas žodį ar frazę pasakė neteisingai – tai jį nuliūdins, susilpnins norą mokytis kalbos toliau.

Kalbų painiojimas

Nereikia nerimauti, kad vaikas viename sakinyje pavartoja dviejų kalbų žodžius. Kalbų maišymas ankstyvoje stadijoje yra natūralus ir neišvengiamas dalykas.
Vaikai vartoja dviejų kalbų žodžius dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, nežinodami konkretaus žodžio viena kalba, jie gali „pasiskolinti“ jį iš kitos kalbos, bendraudami su dvikalbiais žmonėmis, vaikai gali specialiai vartoti abiejų kalbų žodžius. Be to, vaikai kartais maišo kalbas, norėdami parodyti kam nors, pavyzdžiui, draugams, savo užsienio kalbų žinias.

Ką daryti, kad vaikas išmoktų užsienio kalbą?
Tikimės, kad šie patarimai Jums bus naudingi ir padės Jūsų vaikui išmokti užsienio kalbą.

Jūsų vaikui IKI 4 metų
Šiame amžiuje vaikui svarbu klausytis dainų užsienio kalbomis, klausytis klasikinės muzikos, žiūrėti animacinius filmus, sukurtus specialiai šio amžiaus vaikams, skirtus praplėsti žodyną ir pažinti juos supantį pasaulį. Stebint, klausant ir mėgdžiojant vaiko smegenyse nugula pagrindinės užsienio kalbos formos, jos pavyzdžiai.

Jūsų vaikui 4–6 metai
Šiame amžiuje vaikams reikia leisti žiūrėti animacinius filmus su subtitrais („karaoke“ versija), kad vaikas ne tik žiūrėtų filmo siužetą, bet ir matytų tekstą, kurį ištaria personažai. Tai padeda vaikui įgyti pirminių skaitymo įgūdžių, supaprastina kalbos suvokimą. Dainelės, eilėraštukai, pasakų knygos užsienio kalba – štai ką reikia aktyviai naudoti mokant vaiką. Kai vaikas klauso, dainuoja kartu, kartoja, jis lavina tinkamus tarimo įgūdžius.

Jūsų vaikui 6–10 metų
Būdamas 6–10 metų vaikas nori ne tik pasyviai stebėti, jis trokšta aktyviai dalyvauti visose srityse. Būtina ir toliau žiūrėti animacinius filmus užsienio kalba. Kompiuterinių interaktyvių ir daugialypės terpės žaidimų naudojimas išplėsti vaiko užsienio kalbos žodyną leis jam įtvirtinti žinias ir pradėti aktyviai jas naudoti praktikoje.

Jūsų vaikui 11–14 metų
Šiame amžiuje gana sunku vaiką sužavėti animaciniais filmais ir pasakomis. Nepamirškite – yra daugybė patrauklių mokomųjų filmų užsienio kalba, kurie bus įdomūs ir tokiems paaugliams. Interaktyvios knygos skaitymas padės jūsų vaikui sustiprinti skaitymo, klausymo ir įvairių sričių pažinimo įgūdžius. Šiame amžiuje vaikui reikalingas bendravimas, todėl pabandykite surasti paaugliui draugą ar klubą, kur jis galėtų pritaikyti savo žinias praktikoje – bendrauti užsienio kalba. Šiame amžiuje jau įmanoma tobulinti gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžius, išsiaiškinti tam tikrus kalbos niuansus.

Ar gali vaikas užsienio kalbą išmokti namie?
Gali.
Viskas priklauso nuo mokymo priemonių, kuriomis jis mokysis užsienio kalbos. Kvaila būtų neigti informacinių technologijų, kurias naudojant kuriami interaktyvūs kursai, efektyvumą. Būtent vaizdo ir kompiuterinės programos suteikia galimybę įtraukti visą priemonių ir metodų rinkinį, kuris padeda vaikui išgirsti, suprasti ir teisingai suprasti užsienio kalbą.
Dar visai neseniai tokių priemonių nebuvo įmanoma įsigyti – dėl aukštų kainų jos buvo neprieinamos paprastiems klientams.
Dabar Jūs turite unikalią galimybę įsigyti tokius interaktyvius kursus už prieinamą kainą ir įsitikinti jų efektyvumu.

Siūlome Jums aplankyti internetinį puslapį www.englishstar.lt ir išrinkti savo vaikui anglų kalbos mokymo priemonę.

Unikali interaktyvaus ir garsinio bei vaizdinio mokymo metodika! Šiuo metu tai vienintelė galimybė, leidžianti greitai, kokybiškai ir ilgam išmokti anglų kalbą.
Jokio streso! Jokios baimės! Vien tik teigiamos emocijos!
Graži animacija, juokingi personažai, įdomios užduotys ir dainelės – visa tai, ką mėgsta Jūsų vaikas.
Kartu su vaiku žiūrėdami animacinius filmukus, Jūs galėsite kartu mėgautis anglų kalbos pamokomis.
Šia mokymo priemone Jūs galėsite naudotis daug metų, kartu su augančiais vaikais. Tai gera investicija į Jūsų vaiko ateitį ir jo gerovę.
Siūlome Jums įsigyti savo vaikui unikalų mokomųjų anglų kalbos vaizdo programų rinkinį su didele nuolaida (dabar nuo 50 iki 80 %).

Nepraleiskite galimybės įsigyti programų komplektus už tokią žemą kainą.
Garantuojame 100 % siūlomų mokymo priemonių kokybę bei veiksmingumą ir esame tikri, kad Jūs ir ypač Jūsų vaikas, jas tinkamai įvertinsite.

Pirmuosius žingsnius mokydamasis anglų kalbos Jūsų vaikas žengs savarankiškai, lygiai kaip yra įvaldęs savo gimtąją kalbą. Patys vaizdo siužetai sukurti taip, kad vaikui nereikės mokytojo. Pakaks tik paleisti animacinį filmą, ir Jūsų vaikas pasiners į viliojanti pasaulį, kurį stebėdamas ir kuriame žaisdamas, jis žengs pirmuosius žingsnius įvaldydama anglų kalbą. Įgytos žinios padės Jūsų vaikui įveikti psichologinį barjerą ir anglų kalbos baimę, o tai tik palankiai paveiks jo vystymąsi ir bendravimą.

Mokomosios priemonės yra dviejų tipų laikmenose – USB (rekomenduojame!) ir DVD. Taip pat tinklalapyje www.englishstar.lt Jūs rasite kiekvienos mokymo priemonės rekomendacijas, instrukcijas ir nemokamus priedus.
Jūs galite įsigyti atskirų mokymo priemonių ar visus rinkinius, kurie sudaryti atsižvelgiant į anglų kalbos specialistų, turinčių ilgametę darbo su vaikais patirtį, rekomendacijas.
Įsigydami rinkinį, Jūs kartu gaunate parengtą vienetinį anglų kalbos kursą savo vaikui ir vieną nemokamą programą dovanų.
Pirmas komplektas 3-6 metų vaikams (REKOMENDUOJAME!):
Tom and Keri
Dino Lingo
Dovana (bonusas): 120 Interactive Lessons

Antras komplektas 7-8 metų vaikams:
Muzzy-I Video course
Muzzy-II Video course
Dovana (bonusas): Muzzy-I-II-interactive games,

www.englishstar.lt
Anglų kalbos mokymo priemonės vaikams!

 ANGLU-kalba-ANKSTYVAJAME-amziuje-3-6m-vaikams.pdf


Grįžti į peržiūrą