VIKTORINOS DALYVIAI

* * *

Visų tipų bendrojo ugdymo įstaigų (valstybinių ir privačių), esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, 3-12 klasių mokiniai:

 • pradinės mokyklos
 • progimnazijos
 • pagrindinės mokyklos
 • gimnazijos
 • licėjai
 • kitos švietimo įstaigos

Dalyviai - testą atliekantys moksleiviai (nuotolinis testavimas internetu “on-line”).

Projektas „NEO mokykla“ 2021 nėra olimpiada ar egzaminas – moksleivių dalyvavimas projekte yra savanoriškas ir nepriklauso nuo moksleivių žinių lygio ir pažymių ugdymo procese.

* * *

Projekto dalyvių amžiaus grupės:

 • Startuoliai“ - 3-4 klasių mokiniai
 • Smalsuoliai“ - 5-6 klasių mokiniai
 • Gudruoliai“ - 7-8 klasių mokiniai
 • Žinovai“ - 9-10 klasių mokiniai
 • Ekspertai“ - 11-12 klasių mokiniai

* * *

Maksimalus dalyvių skaičius iš kiekvienos mokyklos - neribojamas.

Minimalus moksleivių skaičius iš kiekvienos mokyklos atskiroje amžiaus grupėje yra 15 mokinių.

Švietimo įstaiga savarankiškai nusprendžia, kurioje amžiaus grupėje Projekte dalyvaus ugdymo įstaigos mokiniai. Švietimo įstaigos dalyvavimas projekte gali būti ir minimalus - vienoje amžiaus grupėje ir vienoje klasių paralelėje arba maksimalus - kai moksleiviai dalyvauja testavime keliose ar visose amžiaus grupėse ir visose klasėse:

 • (1 pavyzdys. Mokykla nusprendžia, kad projekte dalyvaus tik 5 klasės mokiniai.
 • 2 pavyzdys. Pradinėje mokykloje nėra 5-12 klasių mokinių. Mokykla nusprendžia, kad projekte dalyvaus 3-4 klasių mokiniai.
 • 3 pavyzdys. Mokykla nusprendžia, kad projekte dalyvaus pradinių klasių mokiniai (3-4), taip pat 7-8 klasių mokiniai. 5-6 klasių mokiniai nedalyvauja projekte.
 • 4 pavyzdys. Pagrindinė mokykla nusprendžia, kad visi 3-10 klasių mokiniai dalyvaus projekte.
 • 5 pavyzdys. Gimnazijoje mokosi tik mokiniai nuo 9 iki 12 klasės. Gimnazija nusprendžia, kad ji informuoja visus savo mokinius ir kviečia juos dalyvauti projekte. Ir tt.)