VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS IR EIGA

Viktorina vyksta nuotoliniu būdu interneto testavimo platformoje.

Į viktorinos užduotį įeina klausimai apie istoriją, aplinkosaugą, bendrojo išsilavinimo ir loginio mąstymo sričių klausimai. Temos: Žemės planeta, žvaigždės ir planetos, vandenynai ir upės, gyvūnai ir paukščiai, dinozaurai, senovės pasaulis, kelionės ir atradimai, žmogus, visuomenė, skaičiai, meno pasaulis, išradimai, technologijų ir transporto pasaulis, ekologija, medžiagos ir objektai, sveika gyvensena ir kt.

Projektas vyksta nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. iki 2021 m. gruodžio 20 d.

Viktorina (TESTAVIMAS) vyksta nuo 2021 m. lapkričio 15 d. 8:00 val. iki 2021 m. lapkričio 29 d. 20:00 val. 

pagal numatytą grafiką:

Dalyvių amžiaus grupė/ lygis

Moksleiviai

Testavimo pradžia

(data ir laikas)

Testavimo pabaiga

(data ir laikas)

„Startuoliai“

3-4 klasių moksleiviai

2021-11-15     8:00

2021-11-16     20:00

„Smalsuoliai“

5-6 klasių moksleiviai

2021-11-17     8:00

2021-11-18     20:00

„Gudruoliai“

7-8 klasių moksleiviai

2021-11-22     8:00

2021-11-23     20:00

„Žinovai“    

9-10 klasių moksleiviai

2021-11-24     8:00

2021-11-25     20:00

„Ekspertai“

11-12 klasių moksleiviai

2021-11-29     8:00

2021-11-30     20:00


Viktorinos dalyvis gali dalyvauti viktorinoje bet kuriuo jam patogiu metu nurodytą laikotarpį grafike.

Į viktorinos klausimus dalyvis gali atsakyti prisijungęs prie platformos: 1) mokyklos kompiuterių klasėje, 2) vykstant nuotolinio mokymo procesui – namuose naudojant asmeninį kompiuterį.

Vienas dalyvis viktorinoje gali dalyvauti vieną kartą.

Švietimo įstaiga, norinti, kad ugdomi mokiniai dalyvautų viktorinoje, turi iki 2021 m. spalio 25 d. užpildyti ir išsiųsti dalyvio anketą organizatoriams el. paštu: neomokykla@gmail.com

Projekto organizatorius atsiųs mokytojui-koordinatoriui informaciją (prisijungimo prie testavimo platformos nuorodą, kodą ir instrukciją) mokytojo užpildytoje „NEO mokykla“ 2021 registracijos (dalyvio) anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Informacija mokytojams-koordinatoriams išsiunčiama ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 10 d.  

Informaciją apie dalyvavimą viktorinoje ir prisijungimo prie platformos sąlygas visiems dalyviams (mokiniams) pateikia mokytojas-koordinatorius.

Viktorina – tai klausimų forma parengtas testas.

Viktorinos eiga:

  • mokinys (dalyvis) bet kuriuo jam patogiu metu per 16 punkte nurodytą laikotarpį turi prisijungti prie testavimo portalo pagal Prisijungimo instrukciją, kurią dalyviams turi pateikti kiekvienos mokymo įstaigos už viktoriną atsakingas asmuo (mokytojas-koordinatorius).
  • dalyvis atsako į klausimus, pasirinkdamas vieną ar kelis atsakymus (jo manymu – teisingą) iš pateiktų galimų atsakymo variantų;
  • galimybės grįžti į prieš tai buvusį klausimą nėra;
  • testui atlikti skiriama 40 minučių;
  • testą sudaro 40–50 klausimų;
  • atsakęs į klausimus dalyvis turi galimybę sužinoti, į kiek klausimų jis atsakė teisingai (pvz., 10 atsakyta teisingai iš 50 klausimų, ši informacija bus pateikta tokia tvarka: 10 / 50;  šią informaciją dalyvis pamatys atsakęs į viktorinos klausimus; ši informacija reikš, kad moksleivis baigė spręsti viktoriną ir gali atsijungti  nuo testavimo platformos).

Viktorina vyksta lietuvių kalba.

Pagrindinės atviro edukacinio projekto „NEO mokykla“ datos:

Kvietimas registruotis ir švietimo įstaigų registracija  Nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 25 d.

Dalyvio mokesčio sumokėjimas Iki 2021 m. lapkričio 8 d.

Instrukcijų išsiuntimas projekto dalyviams (kuratoriams švietimo įstaigose) nurodant kaip prisijungti ir atlikti testą

2021 m. lapkričio 8-10 d.
Testavimo vykdymas Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki lapkričio 30 d. (Dėmesio! Testuojama pagal nustatytą grafiką kiekvienai amžiaus grupei/lygiui)

Projekto rezultatų apibendrinimas ir nugalėtojų nustatymas, rezultatų paskelbimas

2021 m. gruodžio 7 d.
Nugalėtojų apdovanojimas Nuo 2021 m. gruodžio 7 iki 20 d.