Viktorinos rezultatų vertinimas

Viktorinos dalyvių rezultatus vertins komisija, sudaryta iš Organizatoriaus atstovų, pagal testavimo platformos pateiktą ataskaitą, kurioje fiksuoti viktorinos dalyvių rezultatai.

Nugalėtojai renkami pagal šiuos rezultatus:

  • teisingų atsakymų skaičių;
  • viktorinos (testo) atlikimo laiką.

Pagal geriausius rezultatus nustatomi nugalėtojai kiekvienoje grupėje pagal klases, nes kiekviena amžiaus grupė atlieka savo testą.

Bus nustatyta klasė (NEO klasė), surinkusi aukščiausią testo balą. Siekiant nustatyti geriausią įvertinimą (NEO klasė), bus imami 15 geriausių mokinių rezultatų kiekvienoje konkrečios švietimo įstaigos amžiaus grupėje.

(Pavyzdžiui, mokykloje yra 3 paralelinės 5 klasės. Iš visų dalyvavusių šios mokyklos 5 klasės moksleivių bus nustatyti 15 geriausių mokinių, surinkusių daugiausiai balų. Bus palygintas bendras jų rezultatas su 15 geriausių kitų ugdymo įstaigų 5 klasių mokinių rezultatais. Tai reiškia, kad VISI konkrečios mokyklos penktos klasės mokiniai gina savo ugdymo įstaigos garbę ir galimybę laimėti „NEO klasė-5“ prizą).