Viktorinos tikslai:


  • motyvuoti mokinius įgyti naujų žinių;
  • sužadinti mokinių susidomėjimą įvairiomis šiuolaikinio gyvenimo sritimis;
  • suteikti galimybę visiems moksleiviams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios ir mokslo vietos, jų akademinių rezultatų ar kitų faktorių, vienodomis sąlygomis dalyvauti atvirame edukaciniame projekte ir patikrinti savo žinių ir įgūdžių lygį;
  • didinti mokinių kompiuterinį raštingumą (kompetenciją) atliekant testus nuotoliniu būdu.